Spil om penge er ikke tilladt for personer under 18 år!

- Afhængig af spil - test dig selvBackgammon analyse software

Hvis du vil udvikle dit spil hurtigere, anbefaler vi dig at benytte et backgammon analyseprogram, f. eks. Snowie Backgammon eller GNU Backgammon. Programmerne hjælper dig til at blive bedre, ved hele tiden at vise dig de bedste træk. Du spiller altså mod en computer, der fortæller om du spiller optimalt, både mht. dine ryk og din brug af dobleterningen. Derudover kan du indlæse gamle spil fra nettet og få programmet til at analysere dem. Analyseprogrammerne er lavet på baggrund af mange millioner spilsimulationer. Undervejs i spillet kan du hele tiden følge dine vindersandsynligheder, og du får råd mht. dobleterningen. Har du prøvet Play65's backgammon skole er dette den logiske forsættelse.

Snowie Backgammon
Snowie er af mange anset for at være det bedste analyseprogram. Desværre er prisen også derefter. 365 $ for den professionelle version og $100 for studentversionen. Klik her for at hente Snowie.

GNU Backgammon
GNU Backgammon er også et rigtig godt analyseprogram. Det er dog ikke helt så godt som Snowie, men næsten, og så er det gratis! Vi anbefaler derfor GNU Backgammon. Nedenfor kan du læse vores bruger vejledning til GNU Backgammon. Klik her for at hente GNU Backgammon.


GNU Backgammon - Brugervejledning

Start et spil
Når du starter GNU Backgammon ses følgende vindue.

Opstartsbillede ved GNU


For at starte et nyt spil, trykkes på new i vestre hjørne. Derefter popper nedenstående vindue med matchbeskrivelsen op.

Start af nyt spil


Her kan blandt andet indstilles spilletype, den er automatisk sat på matchspil til 7 point. For at få løbende vejledning skal du trykke på "tutor mode". Laver du et tvivlsomt træk, eller undlader du at doble når du skal, vil GNU Backgammon automatisk advare dig. Under "Modify player settings..." kan niveauet af GNU Backgammon indstilles seperat i henhold til ryk og dobbeltterning. Jo højere niveau, desto længere betænkningstid pr. træk. Sæt både "Checker play" og "Cube decisions" til Supremo. Du kan godt sætte niveauet højere, men det gør GNU Backgammon frustrerende langsomt.

For at rykke dine brikker kan bruges almindeligt drag and drop og du kan ligesom hos TrueMoneyGames rykke to brikker hen til et punkt ved at klikke på det. Et venstreklik på en brik betyder at brikken bruger den største terning, mens et højreklik er den mindste terning. Tilbyder GNU Backgammon en dobling, tages den med et venstre klik og afvises ved at højreklikke.

Under spillet
Du kan hele tiden spørge GNU Backgammon til råds om et træk, eller dobling ved at trykke på "Hint". Har du valgt tutor mode vil nedstående advarselsvindue, automatisk poppe op, hvis du laver et tvivlsomt træk eller dobling.

GNU tutor


For at udvikle dit spil mest muligt, er det vigtigt at du foretager dit bedste træk, inden du du trykker "Hint". Når du trykker "Hint" vil GNU Backgammon, vise alle træk, listet med det bedste øverst. Dit træk vil være markeret med rødt.

GNU hint


Vi foreslår at du indledningsvis trykker på "MWC". I stedet for at vise Match Winning Chances vil GNU Backgammon vise Equity (Equivalent Money Game), som er mere brugbart. Er din equity +0.2 vil du i gennemsnit vinde $0.2 i et pengespil om $1. I "Diff." kolonnen kan du se hvor meget dårligere dit træk er i forhold til det bedst mulige.
Ved at markere et træk og derefter trykke på "Show", vises trækket udført. Trykker du igen på Show flyttes brikkerne tilbage. Her er det igen vigtigt at du overvejer hvorfor GNU Backgammon rykker som den gør, for at øge din forståelse for spillet mest muligt.
Havde det været en dobling du var i tvivl om, ville følgende vindue komme frem når du trykke på "Hint".

Dobling ved GNU Backgammon


GNU Backgammon viser dig her din Equity for hvert scenarie og fortæller dig under "Proper cube action" hvad der er bedst at gøre. I dette tilfælde vil det kunne betale sig at doble, da Equity stiger uanset om modstanderen tager mod eller afviser din dobling.

Analyse

Åbning


På pilene kan du manurere frem og tilbage mellem træk og spil. Har du spillet et spil fædigt, som du gerne vil have analyseret, skal du først trykke dig et spil tilbage og derefter trykke på "Analyze", "Analyze game". Fejlspil vil derefter blive highlightet og du kan igen bruge hint funktionen til hjælp.

Under "Edit" har du mulighed for at stille brikker op som du vil. Du bruger simpelt højre og venstre musetast til at indsætte brikkerne og kan derefter få GNU Backgammon til at hjælpe dig med en given position. "Position ID" er koden for den aktuelle positon. Gemmer du position id vil du kunne genskabe den specifikke opstilling ved at skrive koden under postion id igen.

Klik her for at gå til GNU Backgammon's hjemmeside.

Tilbage til oversigten
Nyhedsbrev
Back-Gammon.dk's NyhedsbrevBack-Gammon nyhedsbrev
Danske Spil Backgammon
Spil backgammon hos danskespil.dk og vind jackpot!PKR - Den bedste poker side på Internettet
Læs mere om det bedste poker site på nettet

Test

Begynderhjælp:
Brættet, startopstilling og formål
Ryk
Slået på baren
Tage ud
Gammon og Backgammon
Dobleterningen
Spilletyper
Tips og gode råd:
Features på nettet
Spillestrategi
Doblingsvindue
Tage ud
Små tips
Åbningsslag
Analyse software
Spillesider:
Play65
TrueMoneygames
Gammon Empire
MoneyGaming
Features:
Kontakt
Nyhedsbrev